Projekty

Software pro digitální kamery

V letech 2014-2018 jsem spolupracoval se společností XIMEA na vývoji software pro digitální kamery

Společnost XIMEA je výrobcem digitálních kamer vyznačujících se vysokou snímací frekvencí a přitom velmi kompaktními rozměry. Kamery jsou vhodné mj. pro výzkum v biologii, medicíně, pro průmyslové aplikace a mnoho dalších.
V letech 2014-2018 jsem pro společnost XIMEA pracoval na vývoji programu XIMEA CamTool, který je dodáván s jejich kamerami.

Software pro výzkum v biologii

Jsem autorem sady programů pro analýzu obrazu založenou na teorii informace pro Ústav komplexních systémů v Nových Hradech (dříve Ústav fyzikální biologie).

Ústav komplexních systémů v Nových Hradech při svém výzkumu využívá pokročilých metod analýzy digitálního obrazu a teorie informace a vyvíjí v této oblasti vlastní algoritmy. Jsem autorem sady nástrojů podporující výzkum v dané oblasti:
  • Camera Explorer - modulární program pro práci si digitálními kamerami.
  • Super Scope - ovládácí software pro specializovaný mikroskop pro snímání z-stacků.
  • VerCa "Veritas In Camera" - implementace inovativního algoritmu pro kalibraci digitálních kamer.
  • LIL Convertor - komprese obrázků ve formátu RAW pomocí Least Information Loss algoritmu (LIL), vyvinutý Ústavem komplexních systémů, který při převodu 16bitových RAW snímků na 8bitové zachovává více informace obsažené ve snímku než klasické algoritmy.
  • Image Info Extractor Professional - výpočet zvolené syntaktické entropie obrázku. Program počítá veličiny jako Point Information Gain (PIG), Point Divergence Gain (PDG), Point Information Gain Entropy (PIE) a Point Information Gain Entropy Density (PIED).
Související publikace:

Screenshoty:

Diagnostika malárie

Ve spolupráci s nemocnicí Na Bulovce a společností Lambda s.r.o. vyvíjím software pro automatickou diagnostiku malárie v krvi pacienta.

Projekt zahrnuje vývoj speciálního mikroskopu (Lambda) a programu, který analyzuje vzorek krve pacienta a s využitím tzv. hlubokých neuronových sítí diagnostikuje přítomnost parazita Plasmodium Falciparum způsobujícího malárii. Odborným garantem projektu je Lenka Richterová, Ph.D.(Nemocnice Na Bulovce). Projekt je stále ve vývoji.

Screenshoty:


Reference


Petr Macháček, zakladatel Image Code, je jeden z nejlepších aplikačních programátorů, které jsem potkal během mé 55-leté kariéry, kdy jsem byl, mimo jiné, manažerem v Bell Laboratories a později spoluzakladatelem významné společnosti v Silicon Valley (Cadence Design Systems). Vyzval jsem Petra, aby se stal spoluautorem knihy Serialization and Persistent Objects – Turning Data Structures to Efficient Databases (Springer Verlag), která je o nové, efektivnější, metodě návrhu software. Tento projekt zahrnoval, kromě psaní, i mnoho programování a testování. Dva roky intenzivní spolupráce ukázaly, že jsem nemohl udělat lepší volbu spoluautora – nejen pro jeho hlubokou znalost moderních programovacích jazyků a vývojových prostředí, ale také pro jeho poctivost a solidní obchodní jednání ve všem, co dělá. Nemám pochyby, že by byl výborný partner v jakémkoli podnikání, a že jakýkoli software, který v budoucnosti naprogramuje, bude výborně navržený a perfekně provedený.

Dr. Jiří Soukup, zakladatel a prezident kanadské společnosti Code Farms Inc


Firma ImageCode významně přispěla v řadě našich výzkumných projektů s výsledky, které předčily naše očekávání, protože v interakci s firmou jsme během vývoje software objevovali mezery v logice našich algoritmů a způsobu zacházení s daty. Také díky spolupráci s ImageCode jsme se mohli zapojit do výzkumných programů IBM Research v Zurichu nebo Vienna Complexity Science Hub. Petra Macháčka, zakladatele ImageCode, jsme poznali ještě v době, kdy byl zaměstnancem jiné softwarové společnosti, a zprostředkovali jsme mu stáž v kanadské firmě CodeFarms, kde spolupracoval z Jiřím Soukupem, jedním z historicky nejúspěšnějších Čechů v oboru informatiky. Výsledkem jejich spolupráce byla mj. kniha „Serialization and Persistent Object – Turning Data Structures to Efficient Databases“ (Springer 2014), která významným způsobem přispívá v rozvoji práce s daty a v návrhu software obecně. Petr Macháček je dále spoluautorem několika našich vědeckých článků publikovaných v mezinárodních žurnálech. Rád bych vyzdvihnul mimořádnou solidnost jednání, důslednost, ale i rychlost práce ImageCode. Je to jednoznačně náš nejspolehlivější partner.

Prof. RNDr. Dalibor Štys CSc, profesor aplikované fyziky v biologii, bývalý ministr školství ČR,
Ústav komplexních systémů, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zámek 136, Nové Hrady


S Image Code jsme spolupracovali na několika projektech zaměřených na zpracování obrazu. Z vlastní zkušenosti bych spolupráci s firmou Image Code doporučil všem, kteří očekávají konstruktivní a vstřícné jednání, dodávku řešení na vysoké úrovni, flexibilitu a kvalitní podporu.

Ing. Petr Císař, Ph.D., ředitel Ústavu komplexních systémů (JČU) v Nových Hradech


O mně


Ing. Petr Macháček


Vystudoval jsem informatiku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT . Následně jsem pracoval ve společnostech zabývajících se vývojem průmyslových řídicích systémů a vývojem software pro analýzu digitálního obrazu v mikroskopii (NIS Elements).

Společně s Dr. Jiřím Soukupem, spoluzakladatelem společnosti Cadence Design Systems, v současnosti majitelem kanadské společnosti Code Farms Inc., jsem autorem knihy Serialization and Persistent Objects: Turning Data Structures into Efficient Databases, publikované v anglickém jazyce u nakladatelství Springer Verlag v roce 2014.

Podnikatel je registrován u Městského úřadu Český Krumlov pod č. j. ŽÚ/4039/2012/srb/1010797/3, IČ: 72613793