ŠPIČKOVÁ ŘEŠENÍ V OBLASTI ANALÝZY DIGITÁLNÍHO OBRAZU
A VĚDECKÝCH VÝPOČTŮ

pro biomedicínské aplikace

pro softwarové firmy

pro vědu a výzkum

Vývoj pokročilých aplikací

Specializuji se na vývoj aplikací, kde:


  • software distribuovaný s většinou digitálních mikroskopů a jinými snímacími zařízeními neposkytuje požadované řešení nebo výkon,

  • jsou požadovány nové, sofistikované, postupy a algoritmy,

  • zpracovávaná data jsou extrémně velká, jako např. obrázky ve velmi vysokém rozlišení (satelitní snímky apod.)

Produkty a služby

Nabízím vývoj ucelených aplikací nebo komponent (knihoven) pro analýzu obrazu pro laboratorní, biomedicínské a výzkumné aplikace. Specializuji se zejména na pokročilé úlohy, kde standardní řešení selhávají nebo nejsou efektivní.


Výpočetně náročné úlohy

Výpočetně náročné úlohy budou s využitím nejmodernějších technologií paralelizovány jak na více jader mikroprocesoru (CPU), tak i na libovolné množství grafických karet (GPU), které poskytují obrovský výpočetní výkon a mohou zpracování úlohy mnohonásobně urychlit.


Pokročilé nebo atypické úlohy

Zaměřuji se na pokročilé úlohy, kde software dodávaný s mikroskopem nebo jiným snímacím zařízením, neposkytuje požadované řešení nebo výkon.

Důvodem může být komplikovanost úlohy (složitý matematický aparát), složité workflow (pracovní postup), velikost nebo formát vstupních dat, nebo způsob prezentace výsledků (specializované grafy, reporty...a jiné.)


Multiplatformní software

Vyvinu software pro libovolný "mainstreamový" operační systém (Windows, Mac OS X, Linux, Android, iPhone...) s možností přenositelnosti aplikačních dat mezi různými operačními systémy.


Uživatelsky přívětivý software

Mým cílem je, aby uživatel zvládl ovládání programu za několik minut pokud možno bez uživatelské příručky. Proto se snažím uživatelské rozhraní programu zachovat maximálně jednoduché a při vývoji způsob ovládání programu vždy průběžně konzultuji se zákazníkem. Pokud má zákazník jasnou představu, má možnost si ovládání programu navrhnout sám.


Pro vývoj software používám moderní technologie a knihovny jako Qt, DOL, Intel IPP, Intel TBB, OpenCL a CUDA, které umožňují efektivně vytvářet multiplatformní software využívající maximum výpočetního výkonu počítače.


Projekty a reference

Software pro výzkum v biologii

Pro Ústav komplexních systémů v Nových Hradech, (dříve Ústav fyzikální biologie) jsem vyvinul (a dále vyvíjím) sadu programů pro výzkum v oblasti biologie s využitím pokročilých metod analýzy digitálního obrazu a teorie informace.

Firma ImageCode významně přispěla v řadě našich výzkumných projektů s výsledky, které předčily naše očekávání, protože v interakci s firmou jsme během vývoje software objevovali mezery v logice našich algoritmů a způsobu zacházení s daty. Také díky spolupráci s ImageCode jsme se mohli zapojit do výzkumných programů IBM Research v Zurichu nebo Vienna Complexity Science Hub. Petra Macháčka, zakladatele ImageCode, jsme poznali ještě v době, kdy byl zaměstnancem jiné softwarové společnosti, a zprostředkovali jsme mu stáž v kanadské firmě CodeFarms, kde spolupracoval z Jiřím Soukupem, jedním z historicky nejúspěšnějších Čechů v oboru informatiky. Výsledkem jejich spolupráce byla mj. kniha „Serialization and Persistent Object – Turning Data Structures to Efficient Databases“ (Springer 2014), která významným způsobem přispívá v rozvoji práce s daty a v návrhu software obecně. Petr Macháček je dále spoluautorem několika našich vědeckých článků publikovaných v mezinárodních žurnálech. Rád bych vyzdvihnul mimořádnou solidnost jednání, důslednost, ale i rychlost práce ImageCode. Je to jednoznačně náš nejspolehlivější partner.

Prof. RNDr. Dalibor Štys CSc, profesor aplikované fyziky v biologii, bývalý ministr školství ČR,
Ústav komplexních systémů, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zámek 136, Nové Hrady


O mně


Ing. Petr Macháček


Vystudoval jsem informatiku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT . Následně jsem pracoval ve společnostech zabývajících se vývojem průmyslových řídicích systémů a vývojem software pro analýzu digitálního obrazu v mikroskopii (NIS Elements).

Společně s Dr. Jiřím Soukupem, spoluzakladatelem společnosti Cadence Design Systems, v současnosti majitelem kanadské společnosti Code Farms Inc., jsem autorem knihy Serialization and Persistent Objects: Turning Data Structures into Efficient Databases, publikované v anglickém jazyce u nakladatelství Springer Verlag v roce 2014.

Podnikatel je registrován u Městského úřadu Český Krumlov pod č. j. ŽÚ/4039/2012/srb/1010797/3, IČ: 72613793